Головна‎ > ‎

Освітня діяльність

Кафедра заберпечує викладання наступних дисциплін:
1.    «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – медицина, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація лікар
2.    «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – педіатрія, освітньо-кваліфі-каційний рівень – спеціаліст, кваліфікація лікар-педіатр
3.    «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфі-каційний рівень – спеціаліст, кваліфікація лікар-психолог
4.    «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – стоматологія, освітньо-квалі-фікаційний рівень – магістр, кваліфікація лікар-стоматолог
5.    «мікробіологія з основами імунології»: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфі-каційний рівень – магістр та спеціаліст, кваліфікація провізор
6.    «мікробіологія з основами імунології»: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфі-каційний рівень – спеціаліст /заочна форма навчання/, кваліфікація провізор
7.     «основи мікробіології»: спеціальність – фармація, промислова фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, кваліфікація фармацевт
8.    «основи мікробіології»: спеціальність – фармація, промислова фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст /заочна форма навчання/, кваліфікація фармацевт
9.        «мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою»: спеці-альність – лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація лаборант медичний
10.    «мікробіологія»: спеціальність – сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, кваліфікація медична сестра
Comments