Головна‎ > ‎

Силабуси (довідники)

1. ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУС) з вивчення навчальної дисципліни  «МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ» 

Галузь  знань - 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь - магістр

Курс  навчання  - 2,3

Форма навчання - денна 

2. 

Ċ
Андрій Міхеєв (БДМУ-Чернівці),
28 січ. 2021 р., 02:00
Comments