Доценти кафедри

Міхєєв Андрій Олександрович
кандидат біологічних наук, доцент 
Народився в 1972 році у м. Чернівці. У 1995 р. з відзнакою закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича. Працював у НДІ Медико-екологічних проблем (м. Чернівці) на посаді молодшого, пізніше наукового і старшого наукового співробітника та в Центральній науково-дослідній лабораторії Чернівецього медичного інституту (тепер БДМУ) на посаді наукового, пізніше старшого наукового співробітника. З вересня 2000 року працює на кафедрі мікробіології та вірусології БДМУ на посаді асистента, пізніше - доцента. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Біохімічні аспекти вікової реактивності нирок при експериментальній оксалатній інтоксикації". У 2002 р. отримав вчене звання доцента кафедри мікробіології та вірусології. Автор та співавтор більше 100 наукових та методичних праць, у т.ч. закордонних, 6 навчально-методичних посібників, 7 патентів та 6 рацпропозицій. E-mail - maos@bsmu.edu.ua
Яковичук Ніна Дмитрівна
кандидат медичних наук, доцент

Бліндер Олена Олександрівна
кандидат медичних наук, доцент
 
Народилася в 1965 році.1982 р. вступила до Чернівецького державного медичного інституту, який успішно закінчила  у 1988 році. У 1988-1989 р.р. навчалась в інтернатурі за спеціальністю інфекційні хвороби на базі Волинської обласної лікарні. У  З 1989 р. по 1995 р. працювала на посаді лікаря–бактеріолога Кіцманської ЦРЛ Чернівецької обл. З 1995 по 1997 р.р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем, м. Чернівці. У 1997 р. перейшла на роботу до Чернівецького медичного інституту, де  працювала на кафедрі мікробіології та вірусології  на посадах старшого лаборанта (по 1999 р.), асистента ( з 1999 р. по 2006 р.), доцента (з 2006 по 2009 р.). З вересня 2009 р. перейшла на роботу до ДП НДІ медико-екологічних проблем (зараз ДП Науковий центр превентивної токсикології харчової та хімічної безпеки імені професора Л.І. Медведя МОЗ України), де по даний час працює на посаді наукового співробітника сектора мікробіологічних досліджень. Продовжує працювати на кафедрі мікробіології та вірусології Буковинського медичного університету за сумісництвом. Викладає  мікробіологію, імунологію та вірусологію студентам медичного факультету №3 англійською мовою навчання26.05.2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.618.01 Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України, м.Харків захистила кандидатську дисертацію  на тему «Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації з різним механізмом дії». Є автором 10 статей у наукових виданнях, 4 навчальних посібників, 31 тез у науково-практичних конференціях.


Сидорчук Леонід Ігоревич
кандидат медичних наук, доцент

1981 року народження. Закінчив у 2004 р. Буковинську державну медичну академію, спеціальність "лікувальна справа".
З 2012 року працює на посаді асистента, згодом доцента на кафедрі мікробіології та вірусології. В
икладає «мікробіологію, вірусологію та імунологію» для студентів медичного факультету №3 англійською мовою. Автор та співавтор 21 статті, 2 посібників.  E-mail - leonidsyd@gmail.com
Ротар Діана Вікторівна
кандидат медичних наук, доцент
Народилася в 1979 році.
З 1996 р. по 2002 р. – навчалась в Буковинському державному медичному університеті.

В 2002 р. пройшла стажування в клініці Лапероні м. Монтпєльє, Франція.

З 1 вересня 2002 р. – працювала на посаді викладача-стажиста кафедри мікробіології та вірусології.

З 1 вересня 2003 р. - працювала на посаді асистента кафедри мікробіології та вірусології.
Одночасно в 2003-2004 н.р. пройшла інтернатуру за спеціальністю «інфекційні хвороби».
В  2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Мікрофлора кишечника та її транслокація у внутрішні органи експериментальних тварин із гострим панкреатитом».
З 1 вересня 2012 р. працює на посаді доцента кафедри мікробіології та вірусології.

Є співавтором 2 посібників, 13 статтей та 33 тез (з них 8 - у фахових виданнях, 6 – у зарубіжних виданнях, 9 – навчально-методичних праць), 1 патента, 1 нововведення.


Comments