Навчання

практичне заняття веде ас. Бендас В.В.
(практичне заняття зі студентами 4-го курсу спеціальності "лабораторна діагностика" /ОКР - бакалавр/ проводить асистент Бендас В.В.)


(практичні заняття проводять викладачі кафедри - 
доцент Яковичук Н.Д., асистент Бурденюк І.П., доцент Міхєєв А.О., доцент Бліндер О.О.)

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою мікробіології та вірусології:

1.  мікробіологія, вірусологія та імунологія: спеціальність – медицина, освітньо-кваліфікаційний рівень  – смагістр, кваліфікація – лікар 

2.  мікробіологія, вірусологія та імунологія: спеціальність – стоматологія, освітньо-кваліфікаційний рівень  – магістр, кваліфікація – лікар-стоматолог 

3. мікробіологія, вірусологія та імунологія: спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – медичний психолог 

4. мікробіологія з основами імунології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень  – магістр, кваліфікація – провізор 

5.  мікробіологія з основами імунології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень  –  спеціаліст та бакалавр /заочна форма навчання/, кваліфікація – фармацевт 

6. основи мікробіології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень  – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт 

7. основи мікробіології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень  – молодший спеціаліст /заочна форма навчання/, кваліфікація – фармацевт 

8. мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою: спеціальність – лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – лаборант медичний 

9. мікробіологія: спеціальність – сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, кваліфікація – медична сестра