Освітня діяльність

Кафедра заберпечує викладання наступних дисциплін:

1. «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – медицина, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – лікар

2. «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – педіатрія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар-педіатр

3. «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар-психолог

4. «мікробіологія, вірусологія та імунологія»: спеціальність – стоматологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – лікар-стоматолог

5. «мікробіологія з основами імунології»: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр та спеціаліст, кваліфікація – провізор

6. «мікробіологія з основами імунології»: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст /заочна форма навчання/, кваліфікація – провізор

7. «основи мікробіології»: спеціальність – фармація, промислова фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший фаховий бакалавр, молодший бакалавр, кваліфікація – фармацевт

8. «основи мікробіології»: спеціальність – фармація, промислова фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший бакалавр /заочна форма навчання/, кваліфікація – фармацевт

9. «мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою»: спеціальність – технології медичної діагностики та лікування, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – лаборант медичний

10. «мікробіологія»: спеціальність – медсестринство, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший бакалавр, кваліфікація – медична сестра