Науково-дослідна та інноваційна робота

З 2015 по 2019 рік кафедра запланувала спільно з кафедрою медичної та фармацевтичної хімії і виконала планову наукову роботу «Молекулярний дизайн біоактивних систем на основі функціоналізованих азолів».

Науковий напрямок - дослідження антибактеріальної та протигрибкової активності нових сполук органічного синтезу.

Вивчено in vitro антибактеріальну та протигрибкову активність нових сполук органічного синтезу - тіосемикарбазонів [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот, (1,3-тіазол-2-іл)гідразонів [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтових кислот, 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів, 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів, 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропен-1-онів, 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропан-1-онів, 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-іліденгідразонів ізонікотинової кислоти, 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів, похідних 2-(1-феніл-3-арил-1Н-піразол-4-іл)бензо[b]хінолін-4-карбонової кислоти, етил 1-[4-(аміносульфоніл)феніл]-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилатів, {[(3-арил-1-феніл-1Н-піразол-4іл)метил]сульфоніл}оцтової кислоти, {[(3-арил-1-феніл-1Н-піразол-4іл)метил]сульфініл}оцтової кислоти, етил 1-[4-(аміносульфоніл)феніл]-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилат, 3-(4-піразоліл)-1,2,4-триазоло[3,4-с][1,4]-оксазин-8-онів, [3-(3-арил-1-феніл-1Н-піразол-4іл)-1,2,4-оксадіазол-5-іл] ацетонітрил, [(3-Арил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)]оцтова кислота, 3-[(3-Арил)-1-феніл-1Н-піразол-4-іл]бензо[f]хінолін-1-карбонової кислоти, 3-[3-(3-Арил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-5-іл]-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотієн-2-іл амін, 3-[4-(меркаптофеніл)-3-феніл-1Н-піразол-1-іл]пропанової кислоти, (3-Арил-1-феніл-1Н-піразол)-4-карбальдегід тіосемикарбазон та деяких інших п’яти- та шестичленних гетероциклічних сполук, а також 5-карбофунк-ціоналізованих імідазолів.

Досліджено вплив хімічної будови вказаних сполук на їх антимікробну активність.

Отримані результати дозволяють рекомендувати продовження пошуку ефективних протимікробних засобів серед даних груп хімічних сполук, у тому числі і завдяки цілеспрямованому синтезу нових сполук з прогнозованими протимікробними властивостями.

У 2020 р. кафедра мікробіології та вірусології спільно з кафедрою медичної та фармацевтичної хімії запланувала та почала виконувати планову наукову роботу «Цілеспрямоване конструювання потенційно біоактивних систем на основі нітрогеновмісних гетероциклів», реєстраційний номер - 0120 U101532 (термін виконання – 2020-2024 рр.).