Співробітництво та міжнародна діяльність

Враховуючи наявність ряду спільних науково-практичних проблем, що розробляються на кафедрі мікробіології та вірусології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (у т.ч. виконання планової НДР «Молекулярний дизайн біоактивних систем на основі функціоналізованих азолів» (№ держреєстрації 0115U002770)) та в лабораторії профілактики краплинних інфекцій ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (у т.ч. виконання планової НДР 111/2013 НАМН України «Біологічні основи розробки синбіотичних комплексів за умов застосування електромагнітних й ультразвукових хвиль»), та зацікавленості в координації спільних зусиль, в 2015 році укладено угоду про творче науково-практичне співробітництво.

Завданнями науково-практичного співробітництва є:

1. Кафедра мікробіології та вірусології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» надає допомогу й всебічну підтримку в забезпеченні сумісних досліджень, у т.ч. міжлабораторному порівняльному контролі якості досліджень, організації інформаційних заходів (або участі в них), зустрічей співробітників, тощо.

2. Лабораторія профілактики краплинних інфекцій ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» надає консультативну допомогу й всебічну підтримку в забезпеченні сумісних досліджень, у т.ч. міжлабораторному порівняльному контролі якості досліджень, організації інформаційних заходів (або участі в них), зустрічей співробітників, тощо; надає референтні штами мікроорганізмів з відповідними документами з музею живих мікроорганізмів Лабораторії для забезпечення сумісних досліджень, у т.ч. міжлабораторного порівняльного контролю якості досліджень.