100–а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 10, 13 лютого 2019 р.

100-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕКЦІЯ 10 "ГІГІЄНА СЕРЕДОВИЩА І ВИВЧЕННЯ НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ РЕЧОВИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ І КЛІНІЦІ"

Понеділок, 11 лютого 2019 року, Середа, 13 лютого 2019 року

Початок о 16 (Аудиторія кафедри мікробіології та вірусології, вул. Богомольця, 2)

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Дейнека С. Є., проф. Власик Л. I.

СЕКРЕТАР: доц. Яковичук Н. Д. регламент доповідей -10 хв.

Доповіді:

Andriychuk N.J. The positive effect of alpha-lipoic acid in case of subacute silver decahedron nanoparticles poisoning in rats.

Бендас В.В. Цитоадгезивні властивості провідних збудників хронічного тонзиліту.

Blinder O.O. Some age-dependent features of the microbiome structure of the colon in chidren.

Gavryliuk O.I. Search of antimicrobial agents among derivative 2- (1-phenyl-3-aryl-l //-pyrazol-4-il) benzo [b] quinolin-4-carboxlic acid.

Гуменна А.В. Скринінг антимікробної активності серед нових фосфоннієвих солей.

Дейнека С.Є. Застосування комп'ютерної програми Gusar для прогнозування гострої токсичності антимікробних сполук, одержаних у результаті органічного синтезу.

Жуковський О.М. Оцінка якості води в басейні річки Черемош за санітарно-гігієнічними показниками.

Іфтода О.М. Імуно-гематологічні індекси ендогенної інтоксикації та клітинної реактивності в дітей із нейросенсорними та кондуктивними порушеннями слуху залежно від генотипів гена коннексину 26 (GJB2, c.35delG).

Kolodnitska T.L. The impact of ultrafine particles on birth outcomes.

Korotun O.P. Epigenetic biomarkers of individual susceptibility.

Кушнір О.В. Асоціативні зв'язки порушень кишкового мікробіоценозу з показниками ліпідного обміну та структурно-функціональними змінами судин басейну черевної аорти у хворих на артеріальну гіпертензію залежно поліморфізму гена AGTR1 (А1166С).

Масікевич А.Ю. Санітарно-гігієнічні аспекти екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат.

Масікевич Ю.Г. Дослідження санітарно-екологічного стану територій природно-заповідного фонду Чернівецької області.

Міхєєв А. О. Таксономічний склад та мікроекологічні показники мікробіоти виділень слизової оболонки піднебінних мигдаликів у дітей хворих на хронічний тонзиліт.

Popovych V.B. Research of special composition and microbiota population level of the large bowel content in practically healthy people.

Ротар Д.В. Вплив базальтового туфу та нано-ТіС2 на адгезивні та колонізаційні властивості S. aureus ATCC 25923.

Селезньова В.О. Дослідження природної інфікованості іксодових кліщів бореліями у Чернівецькій області за 2015-2017 роки.

Sydorchuk I.Y. Immune status of adult patients with chronic tonsillitis. 19.Sydorchuk L.I. Pre-epithelial microbiome of colon of albino rats with experimental hypothyroidism.

Фундюр Н.М. Особливості споживання студентською молоддю харчових продуктів, що містять кофеїн.

Yavorenko K.Y. Spreading of vis cum album on the central streets of the Chernivtsy city.

Яковичук Н.Д. Вивчення протигрибкової дії нових 5-сульфурофункціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден) піримідин-2,4,6-тріонів.