104-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 06, 08, 13 лютого 2023 року

СЕКЦІЯ 10 ГІГІЄНА СЕРЕДОВИЩА І ВИВЧЕННЯ НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ РЕЧОВИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ І КЛІНІЦІ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року Середа, 08 лютого 2023 року Початок о 16:00

(Аудиторія кафедри мікробіології та вірусології, вул. Богомольця, 2)

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Власик Л. І.

проф. Дейнека С. Є.

СЕКРЕТАР: доц. Яковичук Н. Д.

регламент доповідей – 10 хв.

1. Blinder O.O. Antimicrobial resistance in covid-19 pandemia period.

2. Dzhuryak V.S. Adaptive-compensatory reactions of the organism inpatients with arterial hypertension and chronic kidney disease.

3. Gavryliuk O.I. Heterocyclyc compounds and medicine.

4. Humenna A.V. Study of antimicrobial activity among new phosphonium salts.

5. Iftoda O.M. Cytokines' mechanisms of immunological disorders in children with hearing loss depending on gene polymorphism interleukin-4 (rs2243250).

6. Kushnir O.V. The risk factors of metabolic syndrome in childhood.

7. Masikevych A.Yu. Assessment of the level of ecological safety of mountain ecosystems.

8. Prodanchuk G.M. Using a segmented approach in study design for study of gonadotoxic activity of lambda-cyhalothrin generics.

9. Sydorchuk I.Y. Microbiome of vulvovaginal contents in women with primary infertility.

10. Sydorchuk L.I. Colon microbiome in newborns during the first three months of life.

11. Бендас В.В. Мікробіом товстої кишки людей у ранньому працездатному віці (15-24 роки).

12. Дейнека С.Є. Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів на їх антимікробну активність.

13. Жуковський O.M. Забруднення харчових продуктів діоксинами як медико-екологічна проблема.

14. Міхєєв А.О. Харчові зоонози.

15. Яковичук Н.Д. Протигрибкова дія 5-сульфанілзаміщенних [1,2,3] триазоло[4,5-e][1,4]діазепінів.

programa-104-a-pidsumkova-konferencziya-bdmu-2023_10.pdf
zbirnyk-104-a-pidsumkova-konferencziya-bdmu-2023_10.pdf