Навчання

(практичне заняття зі студентами 4-го курсу спеціальності "лабораторна діагностика" /ОКР - бакалавр/ проводить асистент Бендас В.В.)

(практичні заняття проводять викладачі кафедри -

доцент Яковичук Н.Д., асистент Бурденюк І.П., доцент Міхєєв А.О., доцент Бліндер О.О.)

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою мікробіології та вірусології:

1. мікробіологія, вірусологія та імунологія: спеціальність – медицина, освітньо-кваліфікаційний рівень – смагістр, кваліфікація – лікар

2. мікробіологія, вірусологія та імунологія: спеціальність – стоматологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – лікар-стоматолог

3. мікробіологія, вірусологія та імунологія: спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – медичний психолог

4. мікробіологія з основами імунології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – провізор

5. мікробіологія з основами імунології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст та бакалавр /заочна форма навчання/, кваліфікація – фармацевт

6. основи мікробіології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт

7. основи мікробіології: спеціальність – фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст /заочна форма навчання/, кваліфікація – фармацевт

8. мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою: спеціальність – лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – лаборант медичний

9. мікробіологія: спеціальність – сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, кваліфікація – медична сестра