Підготовка учнів міста до олімпіади з біології

фото від 12.01.2015 р.

фото від 09.10.2015 р.

9 жовтня 2015 р. на кафедрі мікробіології та вірусології традиційно проводилася консультація для учнів загальноосвітніх шкіл міста Чернівці по підготовці до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Дана зустріч відбулася на прохання методиста міського управління освіти Чернівецької міської ради Кушнір А.І. На консультації були присутні 14 учнів 10-11 класів (ЗОШ №2, 5, 16, гімназія №7, ЧМЛ №3).

Консультацію читав доцент кафедри мікробіології та вірусології, кандидат біологічних наук Міхєєв Андрій Олександрович на тему: «Мікробіологія: основні поняття, класифікація мікроорганізмів, особливості основних груп мікроорганізмів. Мікроскопічні методи дослідження». Упродовж 2,5 годин було розглянуто найважливіші мікробіологічні поняття та терміни, подана сучасна класифікація мікроорганізмів, відомості про основні групи мікроорганізмів та їх особливості – бактерії, віруси, найпростіші та гриби. Окремо було висвітлено питання щодо бактеріофагів, віроїдів та пріонів.

Велика частина лекційного матеріалу стосувала практичної частини – основні методи мікросопії (світлова, електронна, імерсійна), вивчення мікроорганізмів у живому стані методом висячої та розчавленої краплі, фарбування мікропрепаратів основними методами (Грам-Синьова, Буррі-Гінса та Ціля-Нільсена).

Учні мали змогу ознайомитися з будовою сучасного мікроскопа, розглянути музейні зразки росту мікроорганізмів на живильних середовищах, приклади антибіотикограм тощо.

Упродовж лекції доцент Міхєєв А.О. відповідав на найрізноманітніші питання які стосувалися мікробіології як науки – походжання вірусів, їх культивування, можливості мікроскопічного методу дослідження, розповсюдженість мікробів в оточуючому світі, їх значення для людини тощо.

Окрім того, частина консультації була присвячена профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами – питання щодо навчання у ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет», спеціальностей, факультетів, обізнаність учнів із сайтом БДМУ і системою дистанційного навчання та ін. Учні заповнили анкети стосовно їх інформаційного забезпечення як майбутніх абітурієнтів, планів щодо вступу в БДМУ.

фото від 28.10.2015 р.

28.10.2015 р. для Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молодості на кафедрі мікробіології та вірусології була прочитана планова лекція "Вірусологія - наука про віруси".

Лекцію читав доцент кафедри, к.б.н. Міхєєв А.О.

У ході лекції було розглянуто основні властивості вірусів, їх будова, особливості поширення, культивування, а також надана коротка інформація про основні вірусні захворювання людини - ВІЛ, гепатити, кліщовий енцефаліт, герпес, поліомієліт та ін.

фото від 12.01.2016 р.

фото від 16.01.2017 р.

16 січня 2017 р. на кафедрі мікробіології та вірусології проводилася традиційна консультація для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій міста з підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Зустріч відбулася на прохання методиста міського управління освіти Чернівецької міської ради Кушнір А.І. На консультації були присутні 20 учнів 8-11 класів (ЗОШ №4, 5, 14, 16, 27, 33, гімназії №1, 2 та ЧМЛ №3).

Консультацію читав доцент кафедри мікробіології та вірусології, кандидат біологічних наук Міхєєв Андрій Олександрович на теми: "Основи мікробіології. Мікроскопічні методи дослідження", "Віруси. Особливості будови та культивування. Пріони.", "Хвороби рослин, що спричинені мікроорганізмами та вірусами".

Упродовж 2 годин було розглянуто найважливіші мікробіологічні поняття та терміни, подана сучасна класифікація мікроорганізмів. Окремо було висвітлено питання стосовно вірусів, віроїдів та пріонів.

Значна частина лекції була присячена практичній частині – методи мікросопії, вивчення мікроорганізмів у живому стані та фарбування мікропрепаратів.

Учні ознайомилися з будовою сучасного мікроскопа, розглянули музейні зразки росту мікроорганізмів на живильних середовищах та приклади антибіотикограм.

Було роз'яснено роль мікроорганізмів у житті рослин (мікориза та епіфітна мікрофлора), а також їх значення у розвитку захворювань рослин.

Упродовж лекції доцент Міхєєв А.О. відповідав на найрізноманітніші питання.